https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

MarTech หรือ Marketing Technology คืออะไร เอเจนซี่รับทำอย่างไร

Martech คืออะไร ?

การตลาดเป็นฟังก์ชันที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น และด้วยความต้องการที่เพิ่มมากในการทำ ตลาดดิจิทัลด้วยการอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้าในยุค ปัจจุบัน จึงกลายเป็น MarTech คือ การผสมผสานแนวคิดที่เพิ่มความรวดเร็ว และคล่องตัวที่จบครบ ลงในที่เดียว 

what is martech

ความหมายของ MarTech หรือ Marketing Techonology เป็นเครื่องมือระบบซอฟต์แวร์ในการ ใช้วาง แผน เพื่อดำเนินการและวัดผลทางการตลาด เป็นเครื่องมือด้านการตลาดแบบอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุง ขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ วิธีการเพื่อเข้าถึง และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นอีกหนึ่งชุดเครื่องมือสำหรับบริษัทหรือองค์กรใช้เพื่อจัดการวางแผนกระบวนทางการตลาด เรียกว่า Martech Stack นั่นเอง 

การจัดการ Martech ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการตลาดดิจิทัลขององค์กร มีดังนี้ 

การสร้างและออกแบบโครงสร้างข้อมูล – เป็นรากฐานที่สำคัญประกอบด้วยของข้อมูลเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์  ข้อมูลลูกค้า และผลิตภัณฑ์ 

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการตลาดที่สำคัญ – การใช้เทคโนโลยีรวมถึงส่วนประกอบพื้นฐานอื่น ๆ เช่น การจัดการสินทรัพย์ดิจิตอล ระบบการตลาดอัตโนมัติการมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย และการจัดการ เนื้อหาเว็บไซต์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในเทคโนโลยีและบริการระดับสูง 

การตลาดต้นแบบและบริการการขาย – เทคโนโลยีเหล่านี้มีความซับซ้อน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ ดำเนินการของฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การจัดการอีคอมเมิร์ซเครือข่ายการส่งเนื้อหา แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ และการบริการตนเองด้วยเนื้อหาที่มีรูปแบบเฉพาะ 

ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า – การกำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างแรงดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เช่น อีเมล, มือถือ, สังคม, โทรทัศน์, สิ่งพิมพ์, เว็บไซต์ ของผู้ซื้อช่องทาง เหล่านี้ 

Digital Asset Management (DAM) เป็นหัวใจสำคัญของ Martech Stack 

MarTech Stack

MarTech Stack ประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ที่มีความซับซ้อน ในการจัดการทางการตลาด เพื่อเข้าใจในแต่ละกลุ่มของลูกค้าเป้าหมาย สำหรับเครื่องและเทคโนโลยี ที่พบบ่อยที่สุดใน MarTech Stack ได้แก่  

  • การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล – โซลูชัน Digital Asset Management ถือเป็นหัวใจสำคัญ ของ MarTech Stack เป็น ซอฟต์แวร์สำหรับที่รวมเนื้อหาและจัดการินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์ วีดีโอ รูปภาพ เพราะเนื้อหาเป็นแรงช่วยผลักดันด้านการตลาด ดังนั้น การมีแหล่งทรัพยากรส่วนกลาง ในการ จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากจึงเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ ทางการตลาด 
  • เครื่องมือวิเคราะห์ – การวิเคราะห์ความสำคัญเป็นนอย่างมากสำหรับองค์กร เพื่อให้สามารถสร้าง โอกาสทางการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น เครื่องมือวิเคราะห์ จะช่วยให้มีวิธีการเชิงปริมาณในการวัดประสิทธิภาพของการส่งข้อความ แคมเปญ ช่องทางอื่น ๆ ทางการตลาดได้ชัดเจนขึ้น 
  • การจัดการลูกค้าเป้าหมาย – เป็นเครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมดูแล และสร้างโอกาสในการขายที่มีศักยภาพ เพื่อการวางแผนในการขาย และบริการลูกค้าอย่าง มีเป้าหมาย 
  • การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า – เป็นเครื่องมือช่วยให้ บริษัท สามารถติดตามฐานลูกค้า จัดหา ทรัพยากรส่วนกลางสำหรับการขาย และสมาชิกในทีมลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องการโต้ตอบกับ ลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านอีเมลอาจเป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการแยกต่างหาก แต่ การรวม ในการจัดการเป็นสิ่งจำเป็นระหว่าง CRM และโซลูชันการตลาดผ่านทางอีเมล 
  • การตลาดอัตโนมัติ – เทคโนโลยีอื่นที่มักจะรวมเข้ากับการตลาดอีเมลและ CRM เครื่องมือการ ตลาดอัตโนมัติสามารถปรับปรุงกระบวนการ โดยเริ่มต้นการระบุตามพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  • ระบบการจัดการเนื้อหา – โซลูชั่นเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดการเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง เว็บไซต์ หลัก บล็อก หน้า Landing Page และอื่น ๆ 
  • การจัดการสื่อโซเชียล  เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียจะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการ และสร้างแรงดึงดูด ผู้ใช้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น 

ประโยชน์ของ MarTech 

MarTech มีประโยชน์อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูง ในการจัดการกระบวนการรูปแบบอัตโนมัติ และช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการช่องทาง การตลาดที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่พร้อมลงทุนเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด อย่างมืออาชีพในการใช้ Martech มาช่วยสร้างโอกาส ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมการทำงาน ได้อย่าง ลื่นไหล เหมือนเครื่องจักรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพมาเป็นอย่างดีนั่นเอง 

สิ่งที่เห็นเด่นชัดสำหรับ Martech นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดให้กลายเป็นรูปแบบที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นแบบคุ้มค่า ด้วยการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุมีผล เป็นการใช้เครื่องมือทางการตลาดด้วยเทคโนโลยี มาเป็นกลยุทธ์ในการจัดการทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีมากมายจำนวนมากแต่มาแปลงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่เด่นชัดจากข้อมูลเชิงลึก รวบรวมจากการดำเนินการทางการตลาด ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่า Martech ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและเปลื่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนทางการตลาดให้เป็นตัวกระตุ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับ ลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 

ปรึกษาฟรี เกี่ยวกับ Marketing Automation


Contact Form Sale funnel service Page (#11)


4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok