https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

รับทำ Content Marketing คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง สำหรับทุกธุรกิจ

คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content marketing) ที่แท้จริงเป็นอย่างไร?

รับทำ content-marketing

โดยทั่วไป Content marketing ถือเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสในทางการตลาด เป็นตัวส่งเสริมและเป็นตัวช่วยผลักดันทางการตลาดของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วย Content marketing เป็นเนื้อหาทางการตลาดที่มีคุณภาพและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้

เรามีวิธีการสร้าง คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อเป็นข้อความในการสื่อสารทางการตลาด ในการสร้างและกระจายเนื้อหาที่มีคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่น ทีวี บล็อก แบนเนอร์ ออนไลน์ Content marketing ถือเป็นการสื่อสารสองทางร่วมกัน โดยการเขียนเนื้อหาที่ผู้คนต้องการที่จะอ่านและสนใจใคร่รู้ เป็นวิธีการแนวใหม่ที่สมบูรณ์แบบของการ “ขาย” โดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างชัดเจนแต่แฝงด้วยวิธีการที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

รับทำ-content-marketing

ความสัมพันธ์ของ Content Marketing

เนื้อหาของคุณจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธุรกิจของคุณและเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เป็นข้อความที่ลูกค้าต้องการอ่านและกำลังสนใจที่ต้องการหาข้อมูลสามารถค้นหาใน Google และเป็นเนื้อหา SEO  (Search Engine Optimized) คือ เนื้อหาที่สามารถปรากฏขึ้นบน Google ในลำดับต้นๆและง่ายในการค้นหาหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

SEO มีดีอย่างไร?

คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง และ SEO มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด SEO คือ การทำให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Search Engine อย่าง Google ดังนั้น Content marketing ที่ดีคือต้องเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักของ Search Engine Optimized เนื้อหาของคุณจะปรากฏขึ้นบน Google เพราะ SEO เป็นส่วนหนึ่งของ Search Engine Marketing

คอนเทนต์ สร้างความเชื่อมั่น

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง คือ เนื้อหาการเขียนเกี่ยวกับช่องทางธุรกิจของคุณต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสามารถสร้างความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่น สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อแสดงถึงประสบการณ์และความชำชาญทางธุรกิจของคุณ

คอนเทนต์ สร้างภาพลักษณ์

Content marketing มีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ภาพที่สื่อออกไปในเนื้อหาทางการตลาดจะมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจของคุณ

สำหรับ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เนื้อหาโดยรวมจะต้องเกี่ยวเนื่องกัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและต้องเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าและสามารถสื่อสารออกไปตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความเชื่อมั่นและสร้างเครือข่ายสังคมในธุรกิจของคุณได้อย่างคุ้มค่า เนื้อหาที่ดีต้องมีทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างเหมาะสม ความสม่ำเสมอในการสื่อเนื้อหาออกไปก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นใด เนื้อหาที่ดีจะเป็นการตอกย้ำในธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน

เทรนด์รูปแบบคอนเทนต์ ปี 2020-2021

เนื่องจากการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้ทันยุคสมัยนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทัน เพราะฉะนั้นรูปแบบของ Content Marketing ในปัจจุบนนี้ ไม่ใช่คอนเทนต์ในรูปแบบบทความ หรือข้อความอีกต่อไป ในยุคออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง Smart phone เป็นอุปกรณ์ที่คนจำนวนมากเข้าถึง ดังนั้นรูปแบบของคอนเทนต์ในยุคสมัยนี้ จะรวมไปถึง รูปภาพ, อินโฟกราฟฟิค หรือแม้แต่ สื่อวีดีโอ ก็เป็นส่วนสำคัญของการทำ Content marketing ในยุคนี้  ซึ่งเราสามารถให้บริการได้ในทุกรูปแบบของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

inbound marketing
Inbound Marketing
Play Video

การกระจาย คอนเทนต์ หรือการทำ Inbound Marketing

Content marketing ต้องใช้เวลาและความพยายาม ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะยาว แต่มีความคุ้มค่าและคุ้มทุนอย่างมาก วิธีการที่สามารถสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • สื่อทางสังคม (Social media )
  • การโพสต์บทความในเว็บไซต์ (Posting articles on their website)
  • จดหมายข่าว (Newsletters)
  • กรณีศึกษาและรายงานเป็นทางการ (Case studies and white papers)
  • วีดีโอและการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต (Videos and Webcasts)
  • การโพสต์บนเว็บไซต์ของคนอื่น (Guest Blogging)

content-is-king-i-plan-digital

i Plan Digital สามารถตอบโจทย์ที่คุณต้องการได้อย่างสมบูรณ์หรือช่วยสนับสนุนทีมงานของคุณ เราสามารถวางแผนและสร้างเนื้อหาในธุรกิจของคุณได้อย่างมืออาชีพทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถืงทุกภาษาที่คุณต้องการ ใช้หลักการเขียนด้วย SEO เพื่อให้ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content marketing) ของคุณเป็นแรงผลักดันและแรงจูงใจในเครือข่ายสังคมของคุณ นอกจากนั้นคุณสามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณอย่างไม่หยุดนิ่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Contact Form Content Marketing (#5)