รับทำ โฆษณา Instagram

บริการงานวางแผนและจัดทำโฆษณา INSTAGRAM ในประเทศไทย

โฆษณา Instagram เป็นหนึ่งในวิธีการโฆษณาแบบใหม่ล่าสุด ในการสร้างแรงจูงใจให้มีความน่าสนใจ ในการสร้างแรงจูงใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ ล่าสุด Instagram ได้เปิดแพลตฟอร์มโฆษณากว่า 30 ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยมี 3 รูปแบบโฆษณา คือ photo ads, video ads และ carousel ads  กล่าวคือ เป็นการโฆษณาในรูปแบบที่นุ่มนวล สร้างสัมผัสได้ลึกซึ้งในการโฆษณาสินค้าผ่านทาง Instagram โดยให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความละเอียดอ่อนอย่างใส่ใจ ด้วยการโฆษณาผ่านผู้ให้การสนับสนุน  ซึ่งเพียงแสดงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายไว้ทางขวาด้านบนของภาพหรือวีดีโอเท่านั้น  ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นอย่างน่าประทับใจ ซึ่ง โฆษณา Instagram จะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของ Instagram อยู่ตลอดเวลาตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ คือ

Photo Ads: เป็น การโฆษณา Instagram ด้วยภาพถ่ายเพียงภาพเดียว แบบง่ายๆ แต่มีเป้าหมายชัดเจน

 

รับทำ-โฆษณา-instagram

Instagram Carousel ads: การโฆษณา Instagram ด้วยภาพถ่ายหลายๆภาพ ที่ผู้ชมสามารถปัดหน้าจอสมาร์ โฟนหรือแท็บเล็ตชมภาพและข้อความเพิ่มเติมจากโฆษณาได้อย่างต่อเนื่อง

Instagram Video ads: การโฆษณา Instagram ด้วยรูปแบบที่สามารถอัดวีดีโอได้ยาวสุด 15 วินาที ซึ่งสามารถอัดเป็นช่วงๆต่อกันหรืออัดเป็นวีดีโอยาวครั้งเดียวก็ได้ แต่สำหรับในกลุ่มธุรกิจที่เข้ามาซื้อโฆษณาสามารถทำวีดีโอได้สูงสุด 30 วินาที

โฆษณา Instagram ยังสามารถตอบโจทย์ในการช่วยให้มีการดำเนินการตอบสนองที่หลากหลาย อาทิเช่น ร้านค้าตอนนี้ (Shop Now)  , ติดตั้งเดี่ยวนี้ (Install Now), Sign Up และ เรียนรู้เพิ่มเติม (Learn More) เป็นต้น ซึ่งจะพบเห็นได้เพื่อเป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการต่อไป

ล่าสุด Instagram  ยังสามารถใช้ในการปรับแต่งและส่งวีดีโอออกไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ใช้ใน Facebook และยังมีอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ชื่อว่า Marquee Ads  ที่จะทำให้วีดีโอไปถึงผู้คนจำนวนมากในเวลาสั้นๆ เหมาะสมกับงานโฆษณาสำหรับ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์  ข่าวภาพยนต์และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความยิ่งใหญ่ที่ต้องการเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การเปิดตัวภาพยนต์หรือการเปิดตัวสินค้า โดยการโฆษณา  Marquee สามารถใช้รูปแบบการโฆษณาทั้งหมดที่อยู่บน Instagram รวมถึงการโฆษณาทั้ง 3 รูปแบบที่ได้กล่าวข้างต้นไปแล้ว

All in a day’s work. #Furious7

A video posted by Furious 7 (@fastandfuriousmovie) on

INSTAGRAM สามารถใช้สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ดังนี้:

1. คลิกไปยังเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อด้วยการคลิกใช้สำหรับ ภาพถ่าย วิดีโอและ Marquee ads

2. แปลงเว็บๆไซต์ เพื่อติดตามความเคลื่นไหวที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ หลังจากมีคนติดตามควิกที่โฆษณา Instagram ของคุณ ถือเป็นความสำเร็จผ่านการแปลงพิกเซล Facebook ของคุณและสามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบของโฆษณา Instagram

3. ติดตั้ง App ผ่านมือถือ ที่สามารถทำให้คนสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง App ของคุณ สามารถเรียกร้องให้ดำเนินการได้ทุกรูแบบ

4.โพสต์โฆษณา ไว้สำหรับที่คุณต้องการโพสต์เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาของคุณได้โดยตรงบน Instagram ซึ่งคุณสามารถโพสต์โฆษณาแบบภาพหรือวีดีโอก็ได้

5. App มือถือในการโฆษณา ถือเป็นเป้าหมายในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางของกิจกรรมส่งเสริมการขายใน App มือถือของคุณ

6. Video Views เป็นการโฆษณาที่ให้คนเข้าชมวีดีโอ โดยใช้เนื้อหาและรูปแบบการโฆษณาสินค้าผ่านทางวีดีโอ

7. สามารถประเมินผลการตอบรับ ในการเข้าถึงและกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนในการดำเนินการในรูปแบบการโฆษณาได้ทั้งหมดบน Instagram

8. สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ด้วยรูปแบบการโฆษณาที่หลากหลาย เพื่อให้โฆษณาของคุณประสบผลสำเร็จบน Instagram อย่างสมบูรณ์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตลาดสังคมออนไลน์ในไทย

arrow down digital marketing contact

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม