https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

วิธีใช้ Marketing Automation เคล็ดลับสำหรับมือใหม่

การทำการตลาดอัตโนมัติ Marketing Automation คืออะไร? เคล็ดลับสำหรับมือใหม่

การทำงานที่ต้องใช้ขั้นตอนที่มีความซับซ้อนในการดำเนินการ การสร้างธุรกิจเป็นการทำงานที่ต้องใช้ ความเข้าใจ และทุ่มเทเวลาและเงินลงทุนในการทำการตลาด โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่มี ขั้นตอน และรายการที่จะต้องทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลถึงลูกค้าเจำนวนมากไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการโพสต์ในเว็บไซต์ร้านค้า หรือ Fackbook ซึ่งทั้งหมดเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และเป็น ประจำ แต่คุณมีทางเลือก เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นตามกระบวนการทางตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ

Marketing Automation ระบบการตลาดอัตโนมัติคืออะไร?

Marketing Automation คือ การตลาดรูปแบบอัตโนมัติ การออกแบบโปรแกรมมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบ การยุคใหม่ลำดับความสำคัญและดำเนินงานด้านการตลาดได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจาการกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เพราะ ด้วยการตลาด อัตโนมัตินั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและวางแผนระบบด้วยข้อมูลทางการตลาด มาทำการวิเคราะห์ การรวบ รวมจากข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นจนจบการใช้ระบบอัตโนมัติทาง การตลาดจะทำให้คุณสามารถ ทำงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถจัดการงานสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย ประหยัดทั้งเวลาและเงินทุน จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้สูงขึ้น

เป้าหมายสูงสุดในการทำตลาด คือ การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายง่าย และเร็วขึ้น ด้วยวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านกระบวนการด้วยการผลักดันจำนวนการใช้งานของผู้เข้า ชมไปยังเว็บไซต์ เพื่อแปลงปริมาณการใช้งานนั้น ให้กลายเป็นการสร้างโอกาสในการขายและปิด การขายได้เร็วขึ้น ดังนั้น การทำตลาดอัตโนมัติผลลัพธ์ เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูล และปิดการขาย การตลาดอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์นั่นเอง

วิธีใช้ Marketing Automation การตลาดอัตโนมัติ

ปัจจุบันการใช้ช่องทางการตลาดผ่านอีเมล เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดนั้น ผู้ประกอบใช้วิธีการส่งอีเมล แบบบ้าคลั่ง! ออกไปเป็นจำนวนมากถึงลูกค้าทั้งหมดที่ติดต่อ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจ และยากมากในการคาดหวังในขั้นตอนในการทำงานดังกล่าว หากคุณใช้เวลาและเงินที่สูญเปล่าอย่างไร้ความหมาย การเลือกใช้โปรแกรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ ทางการตลาด ช่วยให้คุณสามารถรักษาลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการซื้อทั้งหมด สามารถส่งข้อความ ที่ตรงเป้าหมาย และเป็นส่วนตัวซึ่งจะจัดการกับปัญาเฉพาะในการซื้อ นี่คือ รูปแบบขั้นตอนการทำงาน ของอีเมลอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานได้มากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คุณส่งคำเชิญทางอีเมล เพื่อดาวน์โหลด ebook ล่าสุดของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 2: คุณส่งข้อความขอบคุณไปยังทุกคนที่ดาวน์โหลดข้อเสนอ

ขั้นตอนที่ 3: ไม่กี่วันต่อมาคุณส่งอีเมลติดตามไปยังรายชื่อคนที่ดาวน์โหลด ebook โดยให้กรณีศึกษา เกี่ยวกับหัวข้อนั้นแก่พวกเขา

ขั้นตอนที่ 4: ในที่สุดเมื่อมีคนดาวน์โหลดกรณีศึกษาทีมขายของคุณจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้พวกเขา สามารถติดตามพวกเขาได้

ดังนั้น การได้รับข้อมูลจากบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการที่มีความสนใจเป็นพื้นฐาน ข้อมูลเหล่านี้ จะสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัว รู้สึกว่าเหมาะกับความต้องการและต้องการโต้ตอบกับบริษัทนั้น จะสร้าง โอกาสและแนวโน้มให้มีความไว้วางใจในสินค้าและบริกาของบริษัทนั้นมากขึ้น และท้ายที่สุดมีแนวโน้ม ที่จะซื้อสินค้านั้นมากขึ้น นี่คือ การทำตลาดอัตโมัติที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้ ให้กับบริษัทของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัตินั่นเอง

นี่คือรากฐานของระบบอัตโนมัติทางการตลาด Marketing Automation เพื่อให้คุณความสามารถในการกำหนดเป้าหมายผู้ติดต่อ และส่งเนื้อหาไปตามพฤติกรรมของพวกเขา คุณกำลังให้ข้อมูลที่ต้องการต่อพวกเขา ส่งผลต่อโอกาสทาง ธุรกิจมากขึ้นจากผลของอัตราการแปลงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ระบบการตลาดอัตโนมัติที่คุณควรทำหรือไม่ควรทำ

Marketing Automation เป็นทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจของคุณสามารถนำแพลตฟอร์มใหม่นี้มาใช้ในกระบวน การทำงานด้านการตลาด นี่จะอธิบายสิ่งที่คุณควรและไม่ควรทำกับระบบการตลาดอัตโนมัติ

กระบวนการตลาดในปัจจุบันแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทบทวนเป้าหมายของคุณอีกครั้ง

เนื่องจากระบบการตลาดอัตโนมัติสามารถทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น เป็นกระบวนการทางการตลาด ที่รวมกับกลยุทธ์การตลาด ทำทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติอย่างถูกต้อง โดยที่คุณ สามารถทำงานได้ อย่างมั่นใจในการเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยการตลาดอัตโนมัตินำเราไปสู่การดำเนินกลยุทธ์สำหรับ ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

รวมการตลาดอัตโนมัติเข้ากับกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณ

Inbound เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของลูกค้า สิ่งนี้ไม่ ควรเปลี่ยนแปลงหากคุณเริ่มใช้การตลาดอัตโนมัติ ควรปรับปรุงการสื่อสาร เพื่อให้เนื้อหาที่ตรงตามความ ต้องการของลูกค้า

อย่าส่งข้อความทั่วไปออกไป

ด้วยระบบการตลาดอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด เพราะ ระบบจะช่วยคัดกรองความสำคัญของข้อความที่ส่งไปยังลูกค้าเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น

ส่งเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ชมอย่างจำกัด

ระบุเนื้อหาที่น่าสนใจแบบเฉพาะเจาะจงที่ผู้คนกำลังมองหา จะสร้างแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการของ คุณมากขึ้น เห็นได้จากการตอบคำถามของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดคุณ จะช่วยสร้างโอกาส ในการขายและปิดการขายได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน

อย่าลืมลูกค้าเก่าของคุณ

ธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การสร้างรายได้ใหม่จากกลุ่มเป้าหมายใหม่ จนลืมเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้า เก่าของคุณ เพรากลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจในสิ่งที่คุณขายอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ต้องการซื้อมากขึ้น

ตั้งค่าแคมเปญการดึงดูดลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าปัจจุบันของคุณมีความสุขและกลับมาอีกซื้อซ้ำ

การขายให้กับคนที่เคยซื้อจากคุณมาก่อน การทำให้ลูกค้าของคุณ มีส่วนร่วมกับการ ตลาดเนื้อหาเป็น ส่วนสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ด้วยการ ส่งเนื้อหาเฉพาะลูกค้าด้วยการแบ่ง กลุ่มออกอย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้และให้การสนับสนุนให้พวกเขา กลับ มาซื้อสินค้าและใช้ บริการอย่าง ต่อเนื่อง

สรุป Marketing Automation

ระบบอัตโนมัติทางการตลาด คือ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดูแลจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้ซอฟต์แวร์การตลาด อัตโนมัติจัดการกระบวนการทำให้ง่ายขึ้น สามารถวางแผนในกระบวนการทั้งหมด เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ระบบการตลาดอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยในการปรับปรุง กระบวนการทำงาน และทำให้มองเห็น สิ่งที่ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น สามารถค้นหาข้อมูล แบบส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว

การใช้ประโยชน์จากระบบการตลาดอัตโนมัติทางการตลาด คุณควรมีตัว เลือกที่ดีและค้นหาแพลตฟอร์ม ที่ให้ความยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้สำเร็จจริง

iPlan Digital
iPlan Digital
Articles: 70
4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok