https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

รู้จัก OpenThaiGPT ChatGPT สัญชาติไทยที่เข้าใจภาษาไทยลึกซึ้ง

ตั้งแต่ ChatGPT ถือกำเนิดขึ้น ทั่วโลกก็ตื่นตัวและให้ความสนใจกับเทคโนโลยี AI เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอัตราเร่ง ที่ทำให้เทคโนโลยี AI เกิดการแข่งขันและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะถัดจากการเปิดตัวของ ChatGPT ไม่นานก็เกิดการลงทุนด้าน AI อย่างมหาศาลทั่วโลก

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า“AI เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า exponential ด้วยอัตราเร่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ” เหตุผลเพราะในอดีต Innovation Cycle การพัฒนานวัตกรรมในการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30-50 ปี แต่สำหรับ AI กระบวนการที่ว่านั้นจะสั้นลงเหลือเพียง 10-20 ปี ในสหรัฐอเมริกา แม้นักลงทุนจะประสบปัญหาด้านการลงทุน แต่การลงทุนด้าน AI กับเพิ่มขึ้นเกือบ ๆ 2% ของ GDP

ทิศทางของ AI และ โครงการ OpenThaiGPT สัญชาติไทย

สำหรับประเทศไทยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศขึ้นเช่นดัน ซึ่งประเทศชั้นนำกว่า 50 ประเทศทั่วโลกก็มีแผนลักษณะนี้แล้ว เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางไปสู่เศรษฐกิจใหม่ด้วย AI ของแต่ละประเทศอย่างมีแบบแผน เนื่องจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องพัฒนาส่วนอื่น ๆ ไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ โดยประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.กฎหมายและจริยธรรม 2. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI 3. การพัฒนากำลังคน 4. การวิจัยและพัฒนา AI และ 5. การส่งเสริมการใช้งาน AI

อย่างไรก็ตาม การสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) ที่มีความสามารถอย่าง ChatGPT จะต้องมีลงทุนอย่างมหาศาล ทั้งผู้เชี่ยวชาญ, จำนวน Dataset และปริมาณ GPU ที่ใช้ประมวลผล เป็นเหตุผลให้ OpenThaiGPT ไม่สามารถเกิดได้จากความพยายามของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นโครงการ OpenThaiGPT ที่มาจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานใหญ่ในภาครัฐและเอกชน ทั้งสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย (AIAT) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในไทยอีกหลายราย กระทั่ง Pantip.com เว็บไซต์ชื่อดังก็ยังมีเข้ามามีส่วนในโครงการนี้

ด้วยเหตุผลว่าแบบจำลองภาษาที่ใช้กับโมเดล LLM ของ OpenThaiGPT เป็นเหมือนกับโปรแกรมทายคำ ถ้าต้องการจะให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องให้ AI ได้อ่านหนังสือเยอะ ๆ เรียนรู้สำนวน วลี ไวยกรณ์ เป็นจำนวนมาก

ส่วนพารามิเตอร์ (Paramiter) หรือจำนวนเส้นประสาทในสมอง OpenThaiGPT ก็มีแผนจะขยายจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ OpenThaiGPT เก่งขึ้น ทำให้ข้อมูลจำนวนมหาศาลและโครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้เทรนด์โมเดล AI มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทาง pantip.com จึงได้บริจาคข้อมูลสำหรับการเทรน AI ในโครงการนี้ ซึ่ง คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ CEO Pantip.com ก็ได้กล่าวไว้ว่า “ข้อมูลใน Pantip.com เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะอยู่แล้ว ยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ามาทำให้งานวิจัยสะดวกขึ้น สำหรับเรื่อง ChatGPT ตอนนี้เป็นเรื่องท้าทายมาก เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะมีพฤติกรรมที่ตั้งการ์ดสูง ดังนั้นในเฟสแรก ๆ หากเราสามารถวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้สังคมยอมรับได้ การเดินต่อไปข้างหน้าจะง่ายขึ้น”

OpenThaiGPT เปิดให้ใช้งานได้แล้ว

โครงการ OpenThaiGPT มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Chatbot ภาษาไทย ให้มีความสามารถเทียบเท่า ChatGPT อันโด่งดัง สามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอก ดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ขยายและปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย โดยพัฒนาขึ้นเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรี ให้ทุกคนนำไปใช้งานได้อย่างเสรี ซึ่ง OpenThaiGPT วางแผนไว้เป็น 3 เวอร์ชันหลัก คือ

 • OpenthaiGPT 0.0.4 พูดคุย Chat ได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ตรงและยังไม่สามารถทำ Few Shot Learning ได้ 
 • OpenthaiGPT 0.1.0 แปลภาษา ไทย-อังกฤษได้และทำ Few Shot Learning ได้บางส่วน สามารถพูดคุย Chat ได้เต็มรูปแบบ
 • OpenthaiGPT 1.0.0 สามารถทำ Few shot learning ได้ แปลภาษาไทย-อังกฤษ พูดคุย แชตได้เต็มรูปแบบ 

โดย OpenthaiGPT เวอร์ชัน 1.0.0 เปิดให้โหลดใช้งานได้ฟรีก่อนเวอร์ชันอื่น ๆ แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดให้ใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สและสามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ผ่าน Apache 2.0 License

ทำความรู้จักกับ OpenthaiGPT เวอร์ชัน 1.0.0 

OpenthaiGPT เวอร์ชัน 1.0.0 มีโมเดลขนาด 7,000 ล้าน, 13,000 ล้านและ 70,000 ล้านพารามิเตอร์ เป็นลักษณะโมเดล LLM ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการต่อยอดจาก Facebook LLaMA v2 ให้มีความสามารถในการทำความเข้าใจ เขียน และสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติ เปิดโค้ดและโมเดลอย่างเสรี (Opensource) เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือแม้กระทั่งทำการค้าได้ (Apache 2.0 License) เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนไทยทุกคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจจากการปฏิวัติของ AI

รู้จัก OpenThaiGPT ChatGPT สัญชาติไทยที่เข้าใจภาษาไทยลึกซึ้ง

จุดเด่นของ OpenThaiGPT 1.0.0 มีอะไรบ้าง

 • โมเดลภาษาไทย LLM แบบเปิดที่ทันสมัยที่สุด, ทำคะแนนสอบภาษาไทยได้เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับโมเดลภาษาไทยแบบเปิดอื่น ๆ
 • เป็นโมเดลเปิดภาษาไทยที่มีขนาดใหญ่ถึง 70 พันล้านพารามิเตอร์โมเดลแรกของโลก
 • รองรับการสนทนาโต้ตอบหลายครั้งแบบต่อเนื่อง  (Multi-turn Conversation)
 • โมเดลมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลและสกัดคำตอบบน Prompt ที่มีความยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เหมาะสมกับการ RAG เป็นอย่างมาก)
 • ความเร็วในการตอบคำถามได้รวดเร็ว ด้วยการเพิ่มคำภาษาไทยที่พบบ่อยมากถึง 10,000 คำลงในพจนานุกรมของโมเดล
 • เรียนรู้บนข้อมูลภาษาไทย (Pretraining) กว่า 65 พันล้านคำ มีการกำจัดข้อมูลภาษาไทยซ้ำซ้อนที่ใช้ในเรียนรู้ (Deduplicated Dataset) และปรับจูนให้ตอบคำถามทั่วไปภาษาไทย (Finetuning) บนมากกว่า 1 ล้านตัวอย่าง
 • สามารถทำความเข้าใจและประมวลผล บริบทของข้อมูลภาษาไทยได้ถึง 4096 คำ จึงช่วยให้สามารถให้คำแนะนำที่ละเอียดและซับซ้อนได้
 • สามารถทำงานร่วมกับภาษาไทยได้ดีกว่า GPT 3.5, Gemini และClaude 3 Haiku

 OpenThaiGPT เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของวงการ AI ประเทศไทย ที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้ที่ดีมาเป็นผู้สร้างที่ดี การรวมพลังจากหลาย ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดก้าวแรกในการสร้าง AI -ของไทย ภายใต้จังหวัดที่เหมาะสมทั้งทางด้านข้อมูลและทรัพยากร ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากเนคเทค สวทช. ได้ให้ความเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจ

จากจุดเด่นและความสามารถของ OpenThaiGPT คงจะทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกว่านี่เป็นก้าวแรกที่ไม่ธรรมดาเลย และคงอยากจะทดลองใช้กันแล้ว  โดยสำหรับนักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโมเดลนี้ได้แล้ว ที่นี่ แต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ยังต้องรอไปก่อน โดยเตรียมพบกับหน้าเว็บไซต์ที่จะเปิดให้บริการฟรีเร็ว ๆ นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง: Google Gemini คืออะไร ดีกว่า ChatGPT จริงหรือ?

I Plan Digital Agency
I Plan Digital Agency
Articles: 285
4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok