https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

วิธีการทำงาน News Feed รูปแบบใหม่ ของ Facebook

วิธีการโพสให้มีอัตราการเข้าถึงสูงมากยิ่งขึ้น

Facebook เป็นผู้นำในโลกแห่งสื่อทางสังคมอย่างไม่หยุดนึ่งยังคงมีการขยายตัวและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโครงการใหม่ๆ ให้ทะยานสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งใน Session ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งคุณอาจยังไม่ทันได้สังเกตเห็นด้วยซ้ำสำหรับองค์ประกอบสำคัญที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Facebook ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับด้านแบรนด์และผู้ใช้ สำหรับ Session ที่มีชื่อเรียกว่า  “News Feed: Getting Your Content to the Right People”  กล่าวคือ การพยายามสร้างเนื้อหาให้ดีและถูกต้อง ตรงใจกับผู้ใช้ News feed เป็นระบบที่แสดงผลหน้าจอ รายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือบทสรุปองค์ประกอบสำคัญของ Session

facebook-newsfeed

สำหรับขั้นตอนด้วยวิธีการ News Feed จากคำแนะนำของ Adam Mosseri รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Facebook  เพื่อคนใช้ Facebook จะไม่พลาดเรื่องราวที่สำคัญของตัวเอง เป็นภาพรวมของข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คนสามารถเข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจของผู้ใช้ เป็นการติดตามเรื่องราวที่อยู่ในกระแส ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ คุณสามารถรับรู้ได้จากเพื่อนหรือเพจที่คุณเคย Like จะหยิบยกเรื่องราวนี้ขึ้นมาเป็น News Feed นั้นเอง

การสร้างเป้าหมายของ News Feed  (The Mission of News Feed)

เป้าหมายของ News Feed จะถูกเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเรื่องราวที่มีความสำคัญที่สุดในเวลานั้น  สิ่งสำคัญหลักที่จะสร้างแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและวิธีการทำงานของ News Feed  ไม่ใช่แค่เพียงการผลักดันให้เกิดการกด Like กด แชร์  เป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมากขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของธุรกิจนี้คือ การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ด้วยวิธีการเพื่อให้ผู้ใช้กลับมาและใช้เวลามากขึ้นกับการติดตามและสนใจ News Feed เพื่อให้การใช้เวลาใน Session โดยเฉลี่ยในเครื่อข่ายดำเนินต่อไปเพื่อเพิ่มขึ้นในปีต่อปี นั่นคือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ด้วยการเชื่อมต่อเนื่อหาให้สัมพันธ์กันมากที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมของคุณให้มากที่สุด จะเป็นการสร้างแนวโน้มที่ดีให้เป็นประโยชน์ให้คุณประสบความสำเร็จด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

newsfeed-facebook

วิธีการทำงานของ News Feed (How News Feed Works)

และนี่เป็นผลต่อเนื่องจากเป้าหมายของ News Feed  จากองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่โดนใจผู้ชมมากที่สุดแล้ว หากเนื้อหาของคุณอยู่ในกระแสของผู้ชมในการติดตาม อยู่ในสถาณการณ์ของการแข่งขันจากผู้เผยแพร่เนื้อหาที่มีมากขึ้นและเป็นการเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ เป้าหมายในการจัดทำ News Feed  คือการแสดงเนื้อหาที่ถูกที่และถูกเวลา (right content at the right time) เพื่อคนใช้ Facebook  จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่สำคัญกับตัวเองและเป็นการสร้างแนวโน้มที่ดีในการเลือกเวลาโพสต์ มีผลการวิจัยแนะนำแนวโน้มที่ดีให้โพสต์บทความในช่วงดึกบน Facebook จาก BuzzaSumo เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโพสต์

facebook-post

News Feed บน Facebook จะถูกสร้างขึ้นในช่วงของการโพสต์ที่แตกต่างกัน สำหรับ Facebook จะตรวจสอบเรื่องที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุด สำหรับแต่ละโพสต์เหล่านี้จะเลือกมาแสดงเนื้อหาให้คุณตามความสนใจ Facebook จะมีวิธีการที่มีแนวโน้มที่คุณกด Like จากข้อมูลที่สร้างร่วมกับเวลาในการเข้าไปอ่านเนื้อหา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นอยู่หลายปัจจัยที่ Facebook ใช้ประเมินการณ์ในแต่ละโพสต์ ดังนี้

  • ใครเป็นคนโพสต์ (Who posted it) – เป็นวิธีการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับผู้ใช้ หรือ เพจ
  • ประเภทของเนื้อหา (Type of content) – เป็นวิธีการสร้างเนื้อหาเชื่อมต่อกับรูปถ่ายหรือวิดีโอ เป็นต้น
  • การสื่อสารกับโพสต์ (Interactions with the post) – การปฏิสัมพันธ์ของโพสต์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในความสำคัญสำหรับการสร้างมูลค่าต่อการโพสต์ให้เกิดรายได้
  • เมื่อมีการโพสต์ (When it was posted) – ความสดใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับของข่าวล่าสุด

news-feed-facebook-marketing

กลไกพื้นฐานของวิธีการ News Feed และวิธีการสร้างเนื้อหาจะถูกกำหนดอย่างเป็นขั้นตอนของเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนและครอบครัวเป็นสำคัญมากกว่าเนื้อหาของแบรนด์ เน้นย้ำในเรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดตาม หากเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มของการออกอากาศหรือการใช้สื่อโฆษณา คุณก็ต้องการบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณทางการตลาดนั่นเอง วิธีการทำงานของ News Feed คุณต้องพิจารณาถึงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณเพื่อเป็นการตอบสนองต่อโพสต์ ซึ่งจะเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นเกิดการเชื่อมต่อกับพวกเขาและสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของ News Feed

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measuring Success)

ตัวกำหนดปัจจัยความแตกต่างของโปรแกรมคุณภาพ News Feed  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ

  • การปรับคุณภาพของ News Feed  (The Feed Quality Panel) สำหรับ News Feed ของ Facebook การเปรียบเทียบกับระบบว่าความสนใจที่เกิดขึ้นของผู้ใช้มากน้อยเพียงใดนั้นสืบเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นของพวกเขา
  • แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey) เป็นการสำรวจความคิดเห็นของ News Feed อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้ผู้ติดตามหรือผู้ชมของคุณตอบคำถามที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุง News Feed

ผู้ใช้สามารถเป็นผู้กำหนดเองในการเลือกจากความสนใจ ระบบจะจัดลำดับความสำคัญของ News Feed     เป็นมาตรการที่ผู้ใช้กำหนด ความสำคัญในการรักษาและควบคุมประสบการณ์ยิ่งกว่าแพลตฟอร์มนั่นเอง

 maximize-facebook-post-reach

วิธีการเผยแพร่เพื่อเพิ่มความสามารถการเข้าถึง  (How Publishers Can Maximize Their Reach)

สำหรับวิธีการเผยแพร่เพื่อเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจของ News Feed บน Facebook ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญให้พิจารณา 4 มาตรการ ดังนี้

  • การเขียนหัวข้อที่สำคัญ (Write compelling headlines) การสร้างแรงจูงใจด้วยการพาดหัวเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ให้เกิดการค้นหาและติดตาม เป็นเบื้องหลังสู่การคลิกอ่านเนื้อหาต่อไป
  • การหลีกเลี่ยงเนื้อหาส่งเสริมการขายมากเกินไป (Avoid overly promotional content) การส่งเสริมการขายมากเกินไปอาจส่งผลต่อการเข้าถึงได้น้อยลงแทนการได้รับความสนใจที่เพิ่มขึ้น
  • สร้างความพยายาม (Try Things) คุณต้องพยายามทดลองและทดสอบวิธีการที่แตกต่างเพื่อตรวจสอบผลตอบรับที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด
  • เครื่องมือการเผยแพร่ (Publisher tools) คุณต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและสิ่งที่ผู้ชมต้องการ ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมถือเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์อย่างมากมายในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย

facebook-audience-optimization

สุดท้ายนี้ข้อมูลเชิงลึกของ Mosseri ที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้หรือเพจ ที่ต้องการจะรับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานรูปแบบใหม่ของ News Feed บน Facebook ข้อมูลที่นำเสนอสิ่งที่คนทั้งรู้และยังสงสัย  บทสรุปคือ ความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นการดูแลของทีม News Feed ของ Facebook  ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง

I Plan Digital Agency
I Plan Digital Agency
Articles: 244