https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

วิธีการเรียกใช้แคมเปญโฆษณา Lead Ads บน Facebook B2B

วิธีทำโฆษณารูปแบบ Lead Ads บน Facebook

Lead Ads เป็นการโฆษณาบน Facebook รูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างเช่น Click to website Ads คือ รูปแบบการโฆษณาที่เน้นการส่งผู้ใช้ไปที่เว็บไซต์ สามารถสร้างปุ่มให้เลือกต่อไป เช่น Subscribe, Submit, Sign Up, Learn More, Apply Now, Get Quote, Download เป็นต้น ไว้ในบริเวณโฆษณาได้

facebook-lead-generation-ads
socialmediatoday.com

Lead Ads เป็นการโฆษณารูปแบบใหม่ล่าสุดสำหรับทางเลือกของการโฆษณาด้านสื่อทางสังคม เพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการ ก่อนหน้านี้ Twitter ได้นำเสนอโฆษณาไปก่อน Facebook สำหรับในปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันการโฆษณาของสื่อทางสังคมที่ได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มด้านธุรกิจและผู้ใช้ ที่เรียกว่า B2C (ธุรกิจกับผู้บริโภค) กลายมาเป็นรูปแบบ B2B (Business to Business) เป็นรูปแบบการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

B2B (Business to Business) ถือเป็นรูปแบบการทำธุรกิจของ E-commerce ประเภทหนึ่ง โดยเป็นธุรกิจที่เน้นไปที่การให้บริการแก่บรรดาผู้ประกอบการด้วยกัน ทั้งผู้ประกอบการระดับเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ หรืออาจเป็นผู้ผลิตกับผู้ส่งออกก็ได้เช่นกัน ตลอดจนผู้ผลิตกับผู้ค้าส่งหรือค้าปลีก และผู้ผลิตกับผู้นำเข้าก็ได้ โดยมีการซื้อ—ขายในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อผู้บริโภค

ขั้นตอนที่ 1:การสร้างแคมเปญ

สำหรับการโฆษณา Facebook รูปแบบองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรทางธุรกิจต้องมี เพื่อสร้างให้ Facebook เป็นการโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประสบผลสำเร็จจากการสร้างแคมเปญทางการตลาด เพื่อสามารถให้ผู้ใช้เข้าถึงช่องทางสื่อทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เป็นการโฆษณา Facebook ในรูปแบบขององค์กร

facebook-campaign

ขั้นตอนที่ 2:การสร้างชุดโฆษณา

การกำหนดเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างแคมเปญในการโฆษณาเพื่อให้ประสบความสำเร็จของ Facebook  สำหรับบริษัทรูปแบบธุรกิจ B2B (Business to Business) ต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสำหรับการโฆษณา การแสดงผลที่จะนำไปสู่ความไม่มีเงื่อนไข คุณต้องกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

 • ชื่องาน
 • นายจ้าง
 • อุตสาหกรรม
 • ขนาดขององค์กร
 • ระดับการศึกษา
 • คุณวุฒิ

facebook-campaign-b2b

การกำหนดผู้ชมเอง

สามารถกำหนดในการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในการโฆษณารูปแบบ B2B  การกำหนดเป้าหมาย เหมือนกับการโฆษณา Facebook สำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อลงโฆษณารูปแบบ B2B นั้นต้องผสมผสานการเลือกรายละเอียดข้อมูลที่ดีที่สุดในการกำหนดเป้าหมาย ตัวอย่างบางส่วนสำหรับการโฆษณารูปแบบ B2B ที่สามารถกำหนดผู้ชมเอง

 • การอัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อที่ดีที่สุดของคุณใน Facebook สร้างผู้ชมเพื่อกำหนดเป้าหมายรูปแบบ B2B เพื่อให้ได้ผู้ชมที่คุณสมบัติที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่กำหนด
 • การกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมเว็บไซต์ การทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย ต้องใช้พิกเซลเพื่อติดตามบนเว็บไซต์ และต้องมีการอัพโหลดข้อมูลสำหรับรายการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดทางด้านการตลาดต่อไป
 • พัฒนาเพื่อขยายความสำเร็จให้เติบโต ด้วยการกำหนดให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ชมในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

how-to-make-facebook-ads

งบประมาณและกำหนดการ

การวางแผนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต้องคำนึงถึงงบประมาณที่คุณต้องจ่ายเป็นสำคัญ สำหรับการโฆษณาสื่อทางสังคม อย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อย หากกลายเป็นเรื่องที่สะสมและละเลยไปในเรื่องค่าใช้ง่ายในแต่ละวัน ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ การวางแผนในการโฆษนาทาง Facebook จะแตกต่างจาก Twitter เพราะคุณสามารถหาทางออกได้ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง

สำหรับการตั้งระยะเวลา คุณสามารถกำหนดเลือก “ตั้งค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลา” เพื่อให้คุณวางแผนและมีความมั่นใจว่าการโฆษณาของคุณมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ Facebook สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ในเรื่องการโฆษณาและสามารถช่วยส่งเสริมด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถวางแผนในเรื่องงบประมาณได้อย่างเหมาะสมตามที่คุณกำหนดเองได้

เคล็ดลับ:คุณสามารถวางแผนการโฆษณาทางธุรกิจตามช่วงฤดูกาลหรือระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณสามารถประหยัดงบประมาณเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จตามงบประมาณที่ต้องการ

facebook-marketing

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโฆษณา

how-to-create-facebook-ad

รูปแบบ

การสร้างโฆษณาด้วยรูปแบบของการใช้ภาพให้มากที่สุด สามารถสร้างสรรค์การนำเสนอการโฆษณาออกมาในรูปแบบสไลด์และรูปแบบวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและน่าติดตาม ด้วยการเชื่อมโยงด้วยวิธีการเลือกคลิกและสามารถแสดงผลโดยการโฆษณาตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

ภาพถ่าย

การสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารการโฆษณาด้วยภาพถ่ายที่สะดุดตาสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าค้นหา คุณลองมองหาวิธีการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มความละเอียดคมชัดให้ภาพถ่ายของคุณให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ:พื้นหลังหรือฉากหลังของภาพมีผลต่อข้อความที่คุณนำเสนอ ต้องคำนึงถึงความแตกต่างที่ซับซ้อนบน Facebook เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในศักยภาพของการนำเสนอรูปแบบโฆษณาของคุณ

ข้อความ

คุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนำเสนออย่างมีเหตุและผล เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับ เพื่อให้เกิดการส่งและแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอโฆษณาที่มีการอธิบายที่ดี สามารถรองรับผลประโยชน์ระหว่างคุณกับลูกค้าหรือรูปแบบ B2B เพื่อเป็นสร้างแรงจูงใจจากการโฆษณาของคุณ

แบบฟอร์อม Lead Ads

lead-form-facebook-ad

รายการที่รวมไว้ในแบบฟอร์ม:

 1. Context card
  • ตัวเลือกพิเศษ สำหรับรูปแบบของคุณ
  • ใช้สัญลักษณ์หรือข้อความที่สามารถอธิบายต่อข้อเสนอหรือสิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังหลังจากที่พวกเขาส่งต่อ
  • เพิ่มการเรียกร้องให้ดำเนินการที่กำหนดเอง
  • เคล็ดลับ:เป็นเรื่องง่ายในการยกเลิกการโฆษณาของคุณ
 2. ข้อมูลที่คุณต้องการ
 3. คำถามที่คุณกำหนดเอง
 4. การเชื่อมโยงแบบส่วนตัว
 5. ลิงค์เว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางหลังจากที่พวกเขาส่งแบบฟอร์ม

Custom Fields

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Custom Fields คือทำให้คุณสามารถแยกเก็บข้อมูลในโพสต์เดียวกันอย่างเป็นระบบได้หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีก ด้วยการต่อยอดต่อไป

ขั้นตอนที่ 4:นำไปสู่การดาวน์โหลด

การสร้างสรรค์โฆษณาและการเปิดตัวโฆษณามีหลายตัวเลือก ด้วยใช้ช่องทาง Facebook เป็นบูรณาการโดยอัตโนมัติ นำธุรกิจของคุณเข้าสู่ระบบ CRM คือระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างมั่นคงหรือใช้ API เป็นช่องทางการตลาดเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่งไปยังเว็บไซต์หนึ่งเป็นวิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในการติดตามด้วยอีเมลยืนยันจากการสมัครสมาชิก คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างส่วนร่วมและแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันในความสำเร็จในอนาคต

ขั้นตอนที่ 5:เรียนรู้และทำซ้ำ

การรายงาน

เพราะขั้นตอนวิธีการที่ซับซ้อน การโฆษณา Facebook ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างชาญฉลาดในการสร้างสรรค์และจัดการการโฆษณาให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นการรายงานผลที่ดีที่สุดคือการวางแผนเรื่องงบประมาณและระยะเวลาอย่างเหมาะสม

การยืนยันที่จะให้สามารถเห็นได้ชัดเจน และการแสดงผลที่เป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจ:

 • ความถี่ – ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ผู้ใช้เห็นโฆษณาของคุณ เป็นการแสดงการเข้าถึงโฆษณาของคุณและเป็นการกำหนดเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดเจน
 • คะแนนความสัมพันธ์ – Relevance Score คือ ตัวเลขที่บอกถึงคุณภาพของโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน คะแนนความสัมพันธ์ของคุณ สามารถสะท้อนโฆษณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตอบรับ ช่วยให้คุณสามารถเน้นได้ว่าโฆษณาที่คุณทำมีคุณภาพสูงเพียงใด
 • ข้อเสนอแนะ – การได้รับคำติชม การแสดงความคิดเห็นถือเป็นผลทางบวก ที่แสดงให้เห็นถึงผลการตอบรับที่ดี ทางกลับกันถ้าเป็นความคิดเห็นเชิงลบ หมายถึง การเลือกที่จะซ่อนโฆษณาหรือการเลือกโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแสดงความคิดเห็นมีผลต่อความสัมพันธ์หรือการส่งผ่านขั้นตอนวิธีการแสดงผลบน Facebook

วิธีการเรียกใช้แคมเปญโฆษณา Lead Ads บน Facebook B2B เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้างสรรค์โฆษณา ซึ่งถือเป็นการวางแผนเรื่องงบประมาณในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมความคุ้มค่าและคุ้มทุน

I Plan Digital Agency
I Plan Digital Agency
Articles: 280
4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok