https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

7 วิธีการทำ Lead Nurturing อย่างมีประสิทธิภาพ

strategy-lead-nurturing

 

การใช้กลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น จะช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า การรักษาลูกค้า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างผลตอบลัพธ์ที่ดีอื่น ๆ ตามมาได้อีกมากมาย

Lead Nurturing คืออะไรLead Nurturing เป็นวิธีเปลี่ยนจาก Lead ธรรมดา ให้กลายเป็น Quality Lead ที่มีแนวโน้มนำลูกค้าเป้าหมายไปสู่การดำเนินการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้น ดังนั้น เรามีกลยุทธ์การตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่าน lead nurturing ด้วย 7 วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

 

1.ใช้ประโยชน์จากการใช้เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย

จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การตลาดโดยการใช้เนื้อหาที่ตรงเป้าหมายผ่าน Lead Nurturing สามารถช่วยให้ผลลัพธ์ทางการตลาดได้ดีขึ้น จาการสร้างเนื้อหาเป้าหมายที่ออกแบบมาตามลักษณะเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความสนใจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวกระตุ้นทางการตลาด นอกจากนี้ การตลาดควรมีแพลตฟอร์มการตลาดแบบอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มและกำหนดเป้าหมายผู้ซื้อที่มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะเจาะจงได้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

 

2. การตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่าน Lead Nurturing แบบหลายช่องทาง

การใช้กลยุทธ์การทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่าน Lead Nurturing แบบหลายช่องทาง จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ด้วยการผสมผสานระหว่างการทำตลาดในช่องทางอื่น ๆ เช่น การตลาดระบบอัตโนมัติ การตลาดผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย รวมถึงการกำหนดเป้าหมายใหม่แบบเสียค่าใช้จ่าย แบบใช้เนื้อหาเว็บไซต์ แบบไดนามิก และการขยายงาน ขายตรง เนื่องจากการทำตลาดนั้น มีหลากหลายช่องทาง

 

3. มุ่งเน้นไปที่โอกาสสัมผัสลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

เป็นกลยุทธ์การทำตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่าน Lead Nurturing ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ด้วยการนำเสนอเนื้อหา ที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เพื่อนำไปสู่โอกาสเป็นผู้ซื้อได้สูงขึ้น โดยวิธีการให้ลูกค้าเป้าหมายตอบคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ  เพราะนอกเหนือจากใช้กลยุทธ์ทางอีเมลแล้ว สามารถใช้เนื้อหาประเภทต่าง ๆ มาปรับใช้แบบผสมผสานร่วมกันได้ เพื่อสร้างโอกาสได้สัมผัสกับลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น เช่น โซเชียลมีเดีย บล็อกโพสต์ การแสดงความคิดเห็น หรือการส่งจดหมายโดยตรง เพื่อรักษาผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าไว้มากที่สุด

 

4. การติดตามลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม

ประโยชน์ของการโทรติดตามกลุ่มเป้าหมาย จะได้ผลตอบลัพธ์ในทันทีซึ่งค่อนข้างชัดเจน เพราะเป็นโอกาสในการขายสูงมากขึ้น เมื่อมีการติดต่อลูกค้าเป้าหมายทันที ย่อมมีแนวโน้มสร้างโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเร็วขึ้น จากการสืบค้นหาข้อมูลจากพฤติกรรมล่าสุด และการมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ด้วยการนำมาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการซื้อได้มากขึ้น

 

5. การส่งอีเมลส่วนบุคคล

การตลาดผ่านอีเมลยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่าน Lead Nurturing และการปรับ แต่งอีเมลให้เป็นแบบส่วนตัวมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  ดังนั้น คุณสามารถใช้วิธีการส่งอีเมลกลุ่มเป้าหมายแบบส่วนบุคคลเมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมมีการดาวน์โหลดเนื้อหา คลิกลิงก์ในอีเมล  เข้าดูหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ หรือแสดงให้เห็นว่ามี Engagement ในระดับสูง เมื่อมีการผสมผสานการตลาดของคุณกับวิธีการส่งอีเมลหากลุ่มเป้าหมาย ก็จะช่วยให้สารที่ต้องการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกที่และถูกเวลา

 

6. การใช้กลยุทธ์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

การใช้กลยุทธ์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจากพฤติกรรมต่าง ๆ  เช่น การเรียกดูเว็บไซต์ เหตุการณ์การมีส่วนร่วม หรือการโต้ตอบกับโซเชียลมีเดีย คะแนนที่ได้จะถูกนำมาใช้ เพื่อกำหนดว่าตัวแทนขายรายใดควรได้รับการติดตามโดยตรง และลูกค้าเป้าหมายรายใดจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ด้วยการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้

 

7. การปรับกลยุทธ์การขายและการตลาด

การปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมผ่าน Lead Nurturing จะสามารถช่วยให้คุณระบุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้ซื้อ ซึ่งส่วนนี้ควรระบุไว้ในข้อตกลงด้านการบริการการตลาดและการขาย เพื่อช่วยทีมการตลาดและทีมขายในการสร้าง Lead จากการฟูมฟักกลุ่มป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
สรุปกลยุทธ์การตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่าน Lead Nurturing ทั้ง 7 ข้อนี้ มีผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร
 
1. ใช้ประโยชน์จากการใช้เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย                                   

ปรับแต่งเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ สร้างความบันเทิง และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คุณสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดได้ง่ายขึ้น

 

2. ใช้ประโยชน์จากการใช้เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย

ช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้า หมายมากขึ้น สามารถเข้าถึงและดูแลผู้ชมในหลายช่องทางมากกว่าช่องทางอีเมลช่องทางเดียว

 

3. ช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

เพิ่มโอกาสการสัมผัสกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วยการผสมผสาน ประเภทเนื้อหาและช่องทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย

 

4. การติดตามอย่างทันท่วงที

การติดตามลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนใจ และเป็นการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของกลุ่มเป้าหมาย

 

5. อีเมลส่วนบุคคล

ปรับแต่งอีเมลและใช้กลยุทธ์การดูแลลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาลูกค้าเป้าหมาย

 

6.การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

การใช้กลยุทธ์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เพื่อช่วยให้สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายในติดตามและดูแลอย่างมุ่งหวังได้ชัดเจนขึ้น

 

7.การปรับกลยุทธ์การขายและการตลาด

ด้วยการจัดทีมขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการปรับกลยุทธ์การตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ Lead Nurturing ได้อย่างเหมาะสม

iPlan Digital
iPlan Digital
Articles: 70
4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok