https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

Thai Influencer Marketing

การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพลอย่าง Influencer Marketing เป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลทางสังคมในเครือข่ายออนไลน์ เช่น Instagram , Facebook หรือ YouTube ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของคุณหรือโครงการอื่นๆ ไปยังผู้ติดตามออนไลน์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแฟชั่นสามารถมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนมุมมองในกลุ่มตลาดเป้าหมายและพวกเขาสามารถใช้ตัวเองนำเสนอด้วยวิธีการ  Salfies  ผ่านการสวมใส่เสื้อผ้าหรือด้วยวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางจากผู้ติดตามของพวกเข้าเพื่อบอกสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอผ่านช่องทางตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล ซึ่งจะเป็นการนำเสนอที่แตกต่างไปจากการโฆษณาแบบเดิมๆ ที่ผ่านตาจากที่เคยพบเห็นหรือโฆษณาแบบข้อความบน Google หรือ Facebook

Influencer Marketing โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยได้มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้สื่อทางสังคมที่สูงที่สุดในโลกและการทำตลาด Influencer เป็นการทำตลาดที่น่าสนใจก็จริง แต่คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นขึ้นมาได้

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ  อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่บรรดาเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จึงต้องหาวิธีและสร้างแรงจูงใจในการทำตลาดในหลากหลายช่องทาง  เป็นการสร้างการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เพราะในโลกปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็นตัวแปรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าตามโอกาสและความจำเป็น จะดำเนินการศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ  เช่น  ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  บล็อคต่างๆ  หรือการรีวิวสินค้าผ่านช่องทางที่มั่นใจได้

การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล Influencer Marketing  จึงได้เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากในกระแสของโลกยุคใหม่  เพราะคนส่วนใหญ่แม้แต่ตัวเราเองต้องการที่จะได้รับและทราบข้อมูลสินค้าและบริการจากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้  กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นบล็อคเกอร์ ดารา นักแสดง Net Idol  หรือ ผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ที่เรารู้จักหรือคุ้นเคย ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งวิธีที่น่าติดตาม

ความแตกต่างอีกปัจจจัยที่ต้องการนำเสนอคือ มุมมองของลูกค้า หากมีคำถามเกิดขึ้นว่า ข้อมูลที่นำเสนอจากการตลาดออนไลน์เชิงธุรกิจ  เช่น บล็อคเกอร์ ดารา  นักแสดง Net Idal  จากการรีวิวสินค้าและการรีวิวบริการนั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร เพราะคงมีคำถามที่สามารถมองได้ว่าพวกเขาถูกจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น  ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของนักการตลาดอย่างเราต้องสื่อสารออกมาให้ได้ เพราะบุคคลเหล่านี้คือ ตัวกลางในการเป็นตัวแทนของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงแก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เป็นกลางในการสร้างอิทธิพลในตลาดออนไลน์อย่าง Influencer Marketing

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่เป็นวิธีการในการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ใน Instagram ซึ่งเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผ่านตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล หรือ รีวิวในอินสตาแกรม ดังนี้:

เหตุผลที่ทำไมคุณควรทำงานร่วมกับเราและทำไมเราถึงสร้างความแตกต่างและโดดเด่น

การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นเป็นสิ่งสำคัญระหว่างเราและสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศไทยได้ หากคุณเป็นหนึ่งในผู้กำลังมองหาช่องทางการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพลอย่าง Influencer Marketing  ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการและคุณมีงบประมาณที่วางไว้  เรายินดีส่งมอบความสำเร็จในการสร้างอิทธิพลในตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นอย่างชัดเจน สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

กระแสแรงแบบแซงโค้งมาตั้งแต่ต้นปี สำหรับ Influencer Marketing สำหรับการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดออนไลน์กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างน่าสนใจและคาดไม่ถึง แต่กระนั้นการมียอดผู้ติดตามเยอะ ไม่ได้หมายความถึงว่าคุณจะประสบความสำเร็จ แต่ปัจจัยสำคัญนั้น ต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเป็นที่รู้จักมากแค่ไหน ต้องสร้างความแตกต่างและโดดเด่นในการนำเสนอสินค้าและบริการ สร้างความน่าเชื่อถือและความผูกพันระหว่าง Influencer Marketing กับลูกค้า

เราสามารถสร้างเป้าหมายทางการตลาดให้คุณสามารถเป็นอีกหนึ่งผู้มีความแตกต่างและโดดเด่นได้เป็นอย่างดี คือ การสรรหาผู้มีอิทธิพล 1 ใน 10 ของประเทศไทยที่มีผู้ติดตามประมาณ 100,000 ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพลอย่าง Influencer Marketing พวกเขาเป็นผู้มีอิทธิพลในเชิงการตลาดออนไลน์ซึ่งไม่ใช่นักแสดงหรือดาราที่มีชื่อเสียงในโลกแห่งความจริง แต่คุณจะใช้ค่าใช้ง่ายในการทำตลาดเพียง 20-40 % ของค่าใช้จ่ายต่อผู้มีชื่อเสียง และนี่คือเหตุผลที่เรามีความชำนาญและเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสบการณ์ในการทำงาน  กล่าวคือ คุณจะสามารถเข้าถึงปัจจัยในการตลาดและคุณไม่จำเป็นต้องจ้างดาราที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ถือเป็นช่องทางและวิธีการที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการง่ายๆอย่างคุ้มค่า คือการหาผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในราคาที่เหมาะสมและในระดับที่น่าพอใจ

บริการทั้งหมดของเรา:

  • ทีมงานของเราสามารถช่วยให้คุณค้นหาผู้ที่มีอิทธิพลในประเทศไทยที่เหมาะสม ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเรา อาทิ Instagram, YouTube, Facebook และ Twitter
  • เราจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้สื่อสารกับผู้มีอิทธิพล เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการของคุณ
  • เราจะสามารถใช้อิทธิพลทางสังคมออนไลน์เพื่อช่วยนำเสนอการกำหนดราคาสำหรับ Thai influencer campaigns
  • เรามีบริการที่สร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบได้ตามต้องการ
  • เราให้บริการเต็มรูปแบบในการรายงานการมีส่วนร่วมของทุกแคมเปญของ การตลาด Thai influencer campaigns

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสำหรับ Influencer Marketing และจะยิ่งเพิ่มทวีขึ้น  ผู้ซื้อสินค้าจึงต้องใช้ วิจารณญาณในการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการหาข้อมูลอย่างละเอียดและสามารถอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ตหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ ในส่วนของการตลาดก็ควรพิจารณาก่อนในการเลือก Influencer Marketing in Thailand  มาเป็นผู้นำเสนอสินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงสิ่งที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะได้รับเป็นสำคัญ  อย่ามุ่งเพียงผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก จนลืมผลกระทบที่จะตามมาในการทำการตลาด เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและคุณจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมายคุณที่วางไว้อย่างแน่นอน

Instagram Influencers

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Contact Form - Social Media Page (#6)

4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok