https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

Hubspot คืออะไร ? ช่วยทำการตลาดออนไลน์ Inbound marketing ได้อย่างไร

HubSpot การตลาด inbound marketing สร้างกลยุทธ์ผู้นำทางการตลาดดิจิทัล
hubspot

HubSpot การทำตลาดรูปแบบใหม่ เป็นเครื่องมือที่ข่วยยกระดับการทำงานในกระบวนการด้านการตลาดได้อย่าง ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบ จบลงด้วยกระบวนการขายที่รวดเร็วและง่ายขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการ ทางการตลาดได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว สะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

Hubspot คืออะไร
HubSpot คืออะไร

HubSpot เป็นแพลตฟอร์มใหม่ มีฟังก์ชันที่หลากหลายรูปแบบ ช่วยในเรื่องการเปิดตัวธุรกิจและควบคุมทางการตลาด การจัดการกระบวนการขาย สามารถตอบโจท์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่ให้ข้อมูลทางธุรกิจที่ต้อง การการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด การขายและการบริการลูกค้า เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านต้นทุนและทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์กร สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพด้วยระบบที่วางไว้เป็นขั้นตอนและอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ง่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบขั้นตอนการขาย และยังสามารถต่อยอดบริการหลังการขายได้อย่างน่าประทับใจ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลลูกค้านำมาวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและประเมิน ผลทางการตลาดแบบคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางธุรกิจ

HubSpot คือ เครื่องมือสำหรับการทำ Inbound Marketing

HubSpot เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Inbound Marketing ด้วยการทำ Content Marketing ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กลายมาเป็นลูกค้าผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล เช่น blogs, search engines และ social media ด้วยการสร้างเนื้อหาที่ออกแบบมา เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพและให้เกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

การตลาด inbound marketing

HubSpot เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดรูปแบบใหม่ที่สร้างความใกล้ชิดและสนิทสนมลูกค้าอย่างคุ้นเคยเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย ช่วยสนับสนุนการซื้อหรือบริการของลูกค้าที่กำลังค้นหาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์นั่นเอง ด้วยการสร้างขั้นตอนและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการวางระบบ Marketing Automation และ Workflow แบบอัตโนมัติ เช่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็ต้องเกิดการค้นหาคำตอบด้วยการ Search Engine รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก Social Media และ Email ต่างๆ และเมื่อผู้ใช้เหล่านั้นได้รับคำตอบที่ต้องการนั้นแล้ว HubSpot จะปรากฏตัวให้เห็นทันที เพราะ HubSpot ได้มอบคุณค่า Content Marketing โดยการแชร์ การแบ่งปันความรู้แบบมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอต่อผู้ใช้ในการทำ Inbound Marketing นั่นเอง

Inbound marketing Hubspot

HubSpot จะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทร ตำแหน่งงานและข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกับข้อเสนอต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการจาก HubSpot เช่น eBook, Checklist, Template เป็นต้น จุดประสงค์หลักในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและสร้างโอกาสในธุรกิจต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น HubSpot ยังใช้วิธีการส่งอีเมลถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จากการอาศัยข้อมูลด้านพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดโอกาสในการเป็นลูกค้าได้ เหมือนการสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้เปิดใจจากคนแปลกหน้า ไม่รู้จักกลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด

4 องค์ประกอบหลักที่สำคัญของฟังก์ชัน HubSpot มีดังต่อไปนี้
บริการ Hubspot
การตลาด Marketing HubSpot

HubSpot เป็นแพลตฟอร์มด้านการตลาดที่ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ในการเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นยังสามารถช่วยสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ๆทางการตลาด การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลในกระบวนทำงานทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง มือในการทำการตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน

การขาย Sale Hubspot

HubSpot ทำงานร่วมกับ CRM เพื่อให้ทีมขายสามารถทำงานในระบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบขั้นตอนและ รวดเร็ว เพราะทุกอย่างจะดำเนินไปตาม Automation ที่ได้วางไว้ ช่วยลดคน และลดงานไปได้มาก สำหรับเครื่องมือ การขาย HubSpot มีให้เลือกใช้เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมาย เช่น Office 365 สำหรับ Outlook และ Chrome บน Windows เป็นต้น

การบริการ Service Hubspot

Service Hub เป็นบริการใหม่ล่าสุดใน HubSpot เป็นเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมการบริการ ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขายและบริการ โดยการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าให้ดีที่สุดจากข้อมูลเหล่านี้:
– การประเมินจากความพอใจและข้อเสนอแนะของลูกค้า
– การระบุถึงปัญหาและการตอบรับของลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของลูกค้า
– เป็นระบบขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติในกระบวนการรับรองลูกค้า
– สามารถให้ข้อมูลและความรู้แก่ลูกค้าในการแก้ปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าได้

Hubspot CRM

HubSpot CRM เป็นหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ได้เป็นระบบ จัดการด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นการสร้างฐานลูกค้าให้มั่นคง เพื่อสามารถดำเนินการนำเสนอสินค้าหรือ บริการได้อย่างสอดคล้องและสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือการขายในรูปแบบการตลาดดิจิทัลมี 5 ส่วนหลักๆ คือ รายชื่อ บริษัท ข้อเสนอขาย การจัดการภารกิจ และเครื่องมือการขาย เพื่อช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งการวางระบบ Workflow เป็นเรื่องซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยากในการทำงานจริงๆ แต่ระบบอัตโนมัติของ HubSpot จะช่วยให้ความท้าทายนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ประกอบสามารถบริหารจัดการการทำงานได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือบริการได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประทับใจในการใช้บริการ มากที่สุด และเมื่อได้ทำการวางระบบ Workflow สำเร็จ แทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เพราะทุกอย่างจะดำเนินไปตาม Automation ที่ได้วางเอาไว้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดทั้งปริมาณคน และลดปริมาณงานได้อย่างสมดุลทางธุรกิจ เพื่อช่วยในเรื่องประหยัดต้นทุนและสร้างประสิทธิภาพทางการตลาดได้อย่างมืออาชีพ

HubSpot มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

นี่คือเหตุผลที่จะสนับสนุนว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตอย่างมีกลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำทางการตลาดดิจิทัลด้วยการขับเคลื่อน ธุรกิจ จากข้อมูลและเทคโนโลยีของ HubSpot ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้:

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ต่อเนื่อง เพื่อจัดการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการนำมาใช้และจัดการได้อย่างเป็นระบบให้รวดเร็วและง่ายขึ้น
2. ข้อมูล HubSpot ช่วยขับเคลื่อนทางธุรกิจ เพื่อจัดการทางการตลาดตามกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลที่ เปิดกว้างช่วยให้คุณมีความเข้าใจด้านการตลาดดิจิทัล สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. การรายงานผลรายได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยมองเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้นทางการตลาดที่จะกลายเป็นรายได้ สำหรับธุรกิจของคุณ
4. การรายงานผลปริมาณการใช้งานการเข้าชมของลูกค้า เพื่อช่วยให้สามารถติดตาม เพื่อดำเนินการรับส่งข้อมูลทางการตลาดออกสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
5. ข้อมูลผู้ติดต่อใหม่ เพื่อช่วยเริ่มต้นติดตามกลุ่มเป้าหมายใหม่จากข้อมูลที่ได้แสดงผล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตไม่หยุดนิ่ง
6. สร้างแคมเปญทางการตลาด เป็นเครื่องมือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างแคมเปญทางการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด
7. ที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน การสร้างโอกาสในการทำตลาดได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่อัพเดทอย่างสม่ำเสมอของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน

เครื่องมือการขาย HubSpot เป็นเครื่องมือการขายที่ได้รับการออกแบบในการจัดการข้อมูลทางการตลาดที่มีความหลากหลายและซับซ้อนยุ่งยากในการใช้งานหรือดำเนินการทางธุรกิจ จึงเป็นเรื่องยากในการที่ผู้ประกอบ การจะสามารถนำขั้นตอนและใช้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ นี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมธุรกิจของคุณจึงต้องนำแพลตฟอร์ม HubSpot มาใช้ในการดำเนินการด้านการตลาดในวันนี้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถเรียนรู้ (Learn more) และนำไปใช้ในธุรกิจของคุณได้อย่างน่าสนใจ หรือสนใจให้เราเป็นที่ปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Contact Us
Contact Form All Martech Page (#12)

4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok