https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

พลิกโฉมธุรกิจ SME สู่ความสำเร็จด้วย
Digital Transformation กับ  IPlan Digital Agency

Digital Transformation 2024
Play Video

IPlan Digital Agency รับปรึกษาธุรกิจ
SME ที่สนใจทำ Digital Transformation

ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจทุกขนาดต่างต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทรนด์ต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจขนาดย่อมอย่าง SME  ทำให้การทำ Digital Transformation เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับและเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ เพราะ Digital Transformation ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการผสานรวมเทคโนโลยีเข้ากับทุกกระบวนการของธุรกิจเพื่อปลดล็อกศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณ ขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณด้วย 

IPlan Digital Agency
พร้อมช่วยคุณยกระดับธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยบริการรับaที่ปรึกษาการทำ Digital Transformationให้กับธุรกิจ SME แบบครบวงจร !

digital transformation iplan digital agency

ทำไมธุรกิจ SME ควรให้ความสำคัญในการทำ
Digital Transformation 

การทำ Digital Transformation คือ กระบวนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกด้านของธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวเข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ได้ จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมธุรกิจ SME ควรให้ความสำคัญกับ การทำ Digital Transformation    

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำ
Digital Transformation สำหรับธุรกิจ SME   

อย่างไรก็ตาม ด้วยทรัพยากรที่จำกัดทั้งด้านบุคลากร งบประมาณของผู้ประกอบการ SME รวมถึงขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และมีความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ SME 

IPlan Digital Agency เข้าใจดีว่า Digital Transformation เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้นบริการให้คำปรึกษาในการทำ Digital Transformation ของเรา จึงช่วยให้ธุรกิจ SME ของคุณก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ !   

วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของธุรกิจ ก่อนวางแผน
Digital Transformation

ในการทำ Digital Transformation ให้กับธุรกิจ SME เราจะประเมินระดับความพร้อมทางดิจิทัลก่อนเป็นลำดับแรกว่า โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ด้านเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพื่อปรับแผนการทำ Digital Transformation ให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ SME 

Digital Transformation Roadmap

Roadmap ในการวางแผน 
Digital Transformation

เราช่วยผู้ประกอบการธุรกิจวางแผนการทำ Digital Transformation โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง พร้อมทั้งระบุขั้นตอนและกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจว่าจะประสบความสำเร็จอย่างไร รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนพร้อมด้วยตัวอย่างการทำ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจขนาดเล็กและกลางให้เห็นภาพชัดเจนของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้  

พัฒนากลยุทธ์การทำ
Digital Transformation ที่ครอบคลุม

การทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจและการผสานรวมเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจSME เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้  

Digital Transformation Services iPlan Digital Agency

ที่สำคัญ เมื่อเลือกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำ Digital Transformation ได้แล้ว เราจะช่วยพัฒนากลยุทธ์ในการทำ Digital Transformation ที่ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ และการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ 

ขณะที่การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้การทำ Digital Transformation ในธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรของคุณ  

เลือกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับ
SME เพื่อทำ Digital Transformation

IPlan Digital Agency มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำหรับการทำ Digital Transformation โดยเฉพาะ เราจะช่วยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ รวมถึงวางแผน และดำเนินการให้เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้นั้น สามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมของธุรกิจคุณได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ SME ของคุณ 

Tech for Digital Transformation Services

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำ Digital Transformation 

เมื่อพนักงานในองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื่องมือเหล่านี้ได้ จะส่งผลให้การดำเนินงานธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ทำให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ! 

จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ในการ
Digital Transformation เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเข้าใจลูกค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ซึ่ง IPlan Digital Agency จะช่วยคุณสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของคุณเพื่อต่อยอดในการตัดสินใจทางธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

Manage data and analyze data in Digital Transformation to develop business strategies Digital Transformation Service

การนำกลยุทธ์การจัดการข้อมูลมาใช้  

การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

เราช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยกลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นมีคุณภาพและถูกต้อง ซึ่งการจัดการข้อมูลที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น  

ใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์การตลาดออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งที่ธุรกิจ SME ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล หากต้องการเพิ่มการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆซึ่งเราจะเลือกเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่านอกจากธุรกิจของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของคุณได้ในอนาคต 

Seo,,Search,Engine,Optimization,Ranking,Concept.,Digital,Marketing
Utilize Online Marketing Tool and Software

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านเครื่องมือดิจิทัล 

ช่องทาง และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 

โดย IPlan Digital Agency  จะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการเลือกเครื่องมือและซ่องทางทำการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ SME ของคุณ เพื่อช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

พัฒนาบุคลากร ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำ Digital Transformation  ย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรหรือธุรกิจ SME ของคุณ เนื่องจากทีมงานต้องปรับตัวกับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร ซึ่ง IPlan Digital Agency  จะช่วยคุณสื่อสาร และให้ความรู้กับบุคลากร เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถปรับตัว มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SME ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะทางดิจิทัลแล้ว ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และนำทีมไปสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้ด้วย 

ติดตามและวัดผลในการทำ
Digital Transformation เพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

IPlan Digital Agency จะช่วยคุณกำหนด KPI  ในการทำ Digital Transformation และติดตามตัวชี้วัดที่จำเป็นต่าง ๆเช่นยอดขายจำนวนลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำในการทำ Digital Transformation ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากในยุคดิจิทัลผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี

Track and measure results in Digital Transformation Service
Track and measure results in Digital Transformation

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SME ของคุณจะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นั้น ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในอนาคตด้วยซึ่งจะทำให้ธุรกิจ SME ของคุณ ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน  

IPlan Digital Agency รับปรึกษาธุรกิจ
SME ที่ต้องการทำ Digital Transformation

การทำ Digital Transformation มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ต้องแข่งขันกันด้วยข้อมูล นอกจากจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากรูปแบบเดิม ๆ ที่เป็นออฟไลน์มาเป็นระบบออนไลน์ได้แล้ว การนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่าง ๆ มาใช้ทำ Digital Transformation จะช่วยให้ธุรกิจ SME ของคุณยืนหยัดในตลาดได้อย่างแข็งแกร่งและเติบโตเหนือคู่แข่งได้  

หากคุณคือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่อยากทำ Digital Transformation และต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในยุคดิจิทัล IPlan Digital Agency มีบริการรับให้คำปรึกษาในการทำ Digital Transformation ตั้งแต่ต้นจนจบ ยิ่งเริ่มต้นเร็ว ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง ! 

บริการของเราทำแบบครบวงจร  
Data Analysis Service

วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

Tool and Software Recommendations Service

แนะนำการใช้เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

Data Analysis Service

เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

Guidance and Follow-up Service

ให้คำแนะนำและติดตามผล จนสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ