https://chat.foxbot.app/webchat/?p=1116283&id=RA4oWc5dayKYU8B9
Video Marketing Form V2

โปรดกรอกฟอร์ม ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

หลังจาก กดส่งฟอร์มแล้ว รบกวนเช็คที่อีเมล Inbox หรือ Junk Mail ทางระบบเราจะมีส่งข้อมูลเพิ่มเติม และตอบกลับให้ทางเมล ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

Marketing Automation คืออะไร ?

Marketing Automation คืออะไร?

Marketing Automation เป็นการตลาดแบบอัตโนมัติด้วยการใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อทำกิจกรรม ทางการตลาดโดยอัตโนมัติ ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด เช่น การตลาด ผ่านอีเมล การโพสต์โซเชียลมีเดีย และแม้กระทั่งแคมเปญโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว ให้กับลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีการตลาดอัตโนมัติเหล่านี้มาช่วยให้การทำงานนั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัล ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจว่าการนำระบบการตลาดอัตโนมัติมาใช้ในการทำธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Marketing-Automation-คืออะไร.jpg

แนวความคิด กับการตลาดแบบ Marketing Automation

ระบบการตลาดอัตโนมัติเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาด มีวัตถประสงค์สำคัญ คือ ช่วยให้คุณสามารถรักษาลูกค้าเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ และสร้างความเป็นส่วนตัว ด้วยการเก็บข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า แล้วสื่อสารส่งกลับไปให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและเงินทุน ได้ผลกำไรจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์ระบบการตลาดอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จจะช่วยลดแรงกดดันและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการตามขั้นตอนทางการตลาดได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุด ข้อดีคือ ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าในระยะยาวต่อไป

ความเป็นจริง กับการตลาด Marketing Automation

ในความเป็นจริงจากความนิยมของการนำระบบการตลาดอัตโนมัติมาใช้ สิ่งที่อาจสร้างความเข้าใจที่ผิดให้กับเจ้าของ ธุรกิจ คือ การตลาดอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มการเติบโตทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขายเกิดขึ้น จึงทำให้เกิดความ เข้าใจว่า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือแบบอัตโนมัติ มาช่วยทำตลาดนั้นจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ได้จริงตามความเข้าใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับการสร้างโอกาสในการขายใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิ ภาพที่ดี

ผลลัพธ์ คือ แม้จะสร้างโอกาสในการขายได้จริงก็ตาม สามารถแก้ไขปัญหาการขายได้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่ก็ไม่ใช่วิธี แก้ปัญหาระยะยาวและไม่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้แบบภัคดีในแบรนด์ สิ่งนี้จะสร้างประสบการณ์ ที่ไม่ดี เป็นเพียงการใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติบังคับคนผ่านช่องทางที่คุณกำหหนดไว้แบบเฉพาะกิจเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายที่คุณต้องการได้จริง

การตลาดอัตโนมัติ Marketing Automation ทำงานอย่างไร

การใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้น คุณต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบ และความแตกต่างทางด้านตลาด ทั้งหมดก่อน แล้วรวบรวมแหล่งข้อมูลที่สำคัญมาใช้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้นแท้จริงในธุรกิจของคุณ เพื่อมาทำการตลาดอัตโนมัติให้กับธุรกิจของคุณได้ตรงตามเป้าหมาย

4 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการตลาดอัตโนมัติ

1.สาเหตุที่ระบบการตลาดอัโนมัติไม่ประสบความสำเร็จ

เกิดจากการไม่มีการวางแผนในการเริ่มต้นระบบการตลาดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ไม่นำฐานข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ในการทำตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการทำความเข้าใจฐานข้อมูลที่มี จำนวนมากของลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดอัตโนมัติ เพื่อให้มีผลกระทบต่อกำไรระยะยาว

2. ระบบการตลาดอัตโนมัติ “ไม่ดี” และ “ดี” มีลักษณะอย่างไร

ระบบการตลาดอัตโนมัติรูปแบบอดีต นิยมใช้ช่องทางอีเมล กระตุ้นลูกค้าซึ่งมีความล่าช้า และถือเป็นการทำตลาดที่มี ข้อจำกัดด้านเดียว จึงขาดแรงจูงใจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลดการสร้างโอกาสในการขายได้ไม่ดีพอ การตลาดอัตโนมัติ ที่ดีนั้น ต้องได้รับการสนับสนุนโดยใช้กลยุทธ์สร้างโอกาสด้วยการใช้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคล เพื่อสร้างกลยุทธ์อัตโนมัติ

ระบบการตลาดอัตโนมัติที่ดี ควรคำนึงถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมและการโต้ตอบ ในทุกช่อง ทางการตลาดของคุณ ไม่ใช่แค่ทางอีเมล การใช้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมจากหลายช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดีย การกำหนดราคา หรือการใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งจะช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

3. เวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้านการตลาดอัตโนมัติ

หากคุณกำลังเผยแพร่เนื้อหาที่ดี พร้อมสร้างกระแสใหม่อย่างเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ จะเพิ่มโอกาสสูงด้วยการใช้ กลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติ เพื่อรักษาคุณภาพของลูกค้าเป้าหมาย ก่อนตัดสินใจใช้ทางการตลาดอัตโนมัติ ลองถาม ตัวเองจากคำถามเหล่านี้ ว่าการตลาดอัตโนมัติเหมาะกับธุรกิจของคุณอย่างไร

– คุณจะสร้างความเเป็นนผู้นำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

– การขายและการการตลาดในธุรกิจของคุณ เหมาะกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นกับการตลาดและการขาย

– คุณมีกลยุทธ์เนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อหรือไม่

– คุณกำลังติดตามทุกช่องการการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล (ไม่ใช่แค่อีเมล) ใช่หรือไม่

– คุณมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะดูแลรักษาและขยายกลุ่มลูกค้าหรือไม่

สิ่งเหล่าเป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นการตลาดอัตโนมัติ ด้วยการเข้าใจว่าระบบการตลาดอัตโนมัติ ไม่ได้ทำการตลาดให้คุณ แต่จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จให้คุณได้

4. วิธีเลือกการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร

เมื่อพิจารณาโซลูชันการตลาดอัตโนมัติ อย่าเพียงให้ความสำคัญที่คุณสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ทางธุรกิจและยะยาว ใช้ข้อมูลเหล่านี้พิจารณาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น

– เลือกผู้ให้บริการการตลาดอัตโนมัติที่ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัท ไอ แพลน ดิจิตอล รับทำการตลาด Marketing Automation

– แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถค้นหาข้อเปรียบเทียบราคาที่คุ้มค้าและเหมาะสม

HubSpot vs. Marketo 

4 เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads (TikTok Shop Part 11) 4 แนวทางขายของบน TikTok Shop ให้โดนใจสายแม่บ้าน สรุป 5 สถิติ TikTok Shop ประจำปี 2566 เช็กลิสต์ 5 สินค้าขายดีบน TikTok ปี 2023 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนขายของบน TikTok